http://zupa-svana.com/uw-milwaukee-mfa-creative-writing/ | jobs after creative writing | rs homework help | read creative writing 12. 3. 2017.  –  NEDJELJA | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

12. 3. 2017.  –  NEDJELJA

12. 3. 2017.  –  NEDJELJA

 

 

I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.

 

 

 

Mt 17, 1-9

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

U svijetu koji gleda samo razlike, diže ton, u kojem čovjek želi uvijek biti u pravu, u kojem se ne čujemo više, jedini izlaz jest ljepota, i to ona ljepota koju nalazimo u prirodi, umjetnosti, u osobama: ljepota u gesti, osmjehu. Mi imamo potrebu za ljepotom,  i to za onom ljepotom koju iskusimo uvijek kad se usudimo izići iz vlastitih granica i proširimo pogled koji postaje sposoban uočiti misterij i vrijednost vlastitog života.

M O L I T V A:

Ps 33: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine,
bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

PRIJEDLOG ZA ODLUKU DANA:

Gaji ljepotu koja je u tebi, traži ljepotu koja je u Bogu, uoči ljepotu koja je u drugome. Učini danas nešto lijepo za sebe i za druge.

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes