http://zupa-svana.com/do-my-homework-help/ | http://zupa-svana.com/key-stage-3-creative-writing/ | creative writing holiday program 125. godina enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

125. godina enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII

125. godina enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII

Dana 15. svibnja 1891. godine papa Lav XIII objavljuje encikliku „O novim stvarima“ upućenu svim biskupima, svećenicima ,vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje.

Glavni naglasak enciklike odnosi se na odnos između kapitala – vlasnika i rada – radnika.

Papa spominje da je Crkva  s pravom zainteresirana za socijalna pitanja, zbog vjerskih i moralnih aspekata koja ta pitanja povlače za sobom, a država ima pravo i dužnost da intervenira u ime pravde po pitanjima osobnog i društvenog blagostanja. Poslodavci i djelatnici imaju pravo i dužnost da organiziraju vlastita, ali i zajednička udruženja za zaštitu i samozaštitu.

Radničko pitanje koje papa Lav XIII spominje i danas je aktualno.

Dio iz enciklike : „…..došlo je pomalo dotle da su radnici prepušteni i nečovječnosti poslodavaca i neobuzdanoj konkurenciji. Zlo je povećala i nezasitna lihva koju je Crkva više puta izričito osudila, ali se gramzljivi i sebični ljudi njom bave u drugom obliku. Tome treba dodati i monopol u proizvodnji i trgovini, tako da je vrlo mali broj mogućnika i bogataša nametnuo gotovo ropski jaram bezbrojnom mnoštvu radnika bez ikakva posjeda.“

Između ostaloga u enciklici se preporuča i međusobni odnos između poslodavca i radnika na ovakav način :

1) Radnik se obavezuje da će u potpunosti iskreno obavljati svoje dužnosti

2) Radnik se obavezuje da neće vršiti vandalizam ili osobne napade

3) Radnik se obavezuje da će se kolektivno suzdržati od nereda i nasilja

1a) Radnicima davati poštenu plaću (naknada treba biti dovoljna za razumnu i štedljivu udobnost)

2a) omogućiti slobodno vrijeme radnicima za njihov obiteljski i vjerski život

3a) voditi računa kod podjele posla o sposobnosti i godinama radnika

4a) poštivati prava radnika, te da neće postupati s njima kao robovima

Ne treba zaboraviti da je po Crkvenom učenju „ neisplata zaslužene plaće“, u Nebo vapijući grijeh, o čemu govori natuknica 1a).

Papa predlaže međusobnu suradnju poslodavca i radnika na zaštiti udovica i siročadi, i radnika koji se nisu svojom krivnjom našli u nevolji. Isto tako se sugerira da bi trebalo štititi ona udruženja koja su prožeta katoličkim duhom. Na kraju se zaključuje da je ljubav, kraljica društvenih kreposti.

 

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes