http://zupa-svana.com/university-of-denver-ma-in-professional-creative-writing/ | creative writing for 4 year olds | homework help canada glassdoor | http://zupa-svana.com/do-i-write-my-address-on-a-cover-letter/ | http://zupa-svana.com/business-plan-for-fiction-writers/ 20. 3. 2017.  –  PONEDJELJAK | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

20. 3. 2017.  –  PONEDJELJAK

20. 3. 2017.  –  PONEDJELJAK

 

„Na ponizne duše Bog izlijeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razrješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti.“

                            Sv. Vinko Paulski (1580. – 1660.)

 

Mt 1, 16.18-21

Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«

Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Josipova pravednost je bila u neprestanom razmatranju Božje Riječi i njezinu svakodnevno življenju. A najviše se njegova pravednost pokazuje u predavanju Božjem naumu. To je i biblijsko shvaćanje pravednika. Dakle, njegov stav je vrlo blizak i sličan Marijinu stavu. Ova duhovna povezanost omogućila mu je da razumije više i da ne ostane samo na razini bračne veze.  Josip šuti, ali njegova nazočnost u ovome događaju je jako važna.

M O L I T V A:

Gospodine zahvaljujem ti za dar svetoga Josipa. Po njegovu zagovoru daj mi shvatiti da se zbog tebe isplati odustati od svojih životnih želja i planova kako bis se mogla ispuniti tvoja volja u meni.

PRIJEDLOG ZA ODLUKU DANA:

Danas ću zahvaliti Gospodinu za dar svog poziva u kojem ga mogu slijediti kao muž, kao supruga, kao mladić, djevojka, posvećena osoba ….

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes