dream meaning of doing homework | http://zupa-svana.com/vincent-van-gogh-homework-help/ | cv writing service nuneaton 25. 3. 2017.  –  SUBOTA | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

25. 3. 2017.  –  SUBOTA

25. 3. 2017.  –  SUBOTA

Lk 1, 26-38 – Evo, začet ćeš i roditi sina.

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče:

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Smetena, ne toliko zbog pojave anđela, nego zbog riječi. I pitala se zašto su joj upućene tolike hvale. Uznemirila se zato jer se u svojoj poniznosti osjećala malenom. Marija koja dobro poznaje mesijanska proročanstva, jer je o njima razmišljala mnogo puta, shvaća da će biti Majka Mesijina. U njezinu odgovoru nema ni najmanje sjene sumnje ili nevjerice. Da, od svoga najranijeg djetinjstva samo je žudjela za tim da ispuni Božju volju! Ali željela je znati kako će se ostvariti to čudo, jer nadahnuta Duhom Svetim odlučila se predati Bogu u djevičanstvu srca, duše i tijela.

M O L I T V A:

Anđeoski pozdrav

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
     I ona je začela po Duhu Svetomu.
    Zdravo Marijo…

Evo službenice Gospodnje.
    Neka mi bude po riječi tvojoj.
   Zdravo Marijo…

I Riječ je tijelom postala.
    I prebivala među nama.
Zdravo Marijo…

Moli za nas, sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se
Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

PRIJEDLOG ZA ODLUKU DANA:

Danas ću izmoliti prvo radosno otajstvo za osnaženje vlastite vjere u Boga! (Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela.)

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes