thesis writing services online | brainfuse homework help redwood | essay on self help in kannada language | online creative writing masters programs 6. 3. 2017. – PONEDJELJAK | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

6. 3. 2017. – PONEDJELJAK

6. 3. 2017.  –  PONEDJELJAK

 

„Bog nam ne zapovijeda nemoguće nego nas zapovijedajući opominje da učinimo ono što možemo i molimo za ono što ne možemo, a On nam pomaže to postići.“

Sv. Augustin (354. – 430.)

 

Mt 25, 31-46

 Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«

»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’«

»Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’«

Odlomak evanđelja je vrlo jasan: bit ćemo suđeni prema mjeri iskazane ljubavi. Isus ukazuje na mnoštvo načina kako se iskazuje bratska ljubav i dodaje: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“

U ovoj Korizmi ako hoćemo ostati vjerni našem krštenju, sjetimo se da je Crkva naša prva obitelj, Crkva sačinjena ne samo od krštenika nego od svih ljudi, jer je Isus dao život za sve. U našoj molitvi nastojmo biti  otvoreni za svaki oblik siromaštva naše braće i svih  koji trpe različite situacije. Znajmo biti onaj dobri Samaritanac za svakoga na našem putu.

M O L I T V A:

Oče sveti i dobri, u Isusu smo prepoznali Riječ koja nas spašava.  Slušamo toliko riječi, no On nam govori prave riječi, a to je tvoj dragocjeni  dar za naš život. Hvala ti Gospodine za tvoju Riječ. Pomozi nam je živjeti i postati tvoja riječ drugima

PRIJEDLOG ZA ODLUKU DANA:

Danas ću nastojati primijeniti poruku evanđelja: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“.

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes