british library creative writing course | ba creative writing online | 2-37 homework help 6. 4. 2017.  –  ČETVRTAK | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

6. 4. 2017.  –  ČETVRTAK

6. 4. 2017.  –  ČETVRTAK

Iv 8, 51-59

Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan.

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka.« Rekoše mu Židovi: »Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.’ Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?«

Odgovori Isus: »Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi — Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.«

Rekoše mu nato Židovi: »Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?« Reče im Isus:

»Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!«

Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.

Hrpa klevetanja, brdo ogovaranja, vrhunci predrasuda i ljubomore, eto gdje možemo zgrabiti kamenje i baciti ga na druge, na Boga, na istinu… !

 M O L I T V A:

Ps 105 , 4-9  Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svugda njegovo lice
Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Savez koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku

PRIJEDLOG ZA RAZMIŠLJANJE:

Danas ću se truditi svaki trenutak dana živjeti očima nade i na taj način surađivati i graditi Božje Kraljevstvo, priznavajući da su drugi već dali svoj doprinos kroz povijest čovječanstva.

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes