creative writing stimulus year 10 | non traditional wedding speech order | get better at creative writing | cv writing service liverpool | http://zupa-svana.com/essay-maker-online/ 8. 4. 2017.  –  SUBOTA | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

8. 4. 2017.  –  SUBOTA

8. 4. 2017.  –  SUBOTA

Evanđelje: Iv 11, 45-56

Da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

 U ono vrijeme: Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće. Govorili su: »Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod! « A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: »Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne! « To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno. Toga dana dakle odluče da ga ubiju.

Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.

Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste. Iskahu, dakle Isusa te se stojeći u Hramu zapitkivahu: »Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan? «

Svaka vlast koja je tijekom povijesti nastupala u ime Božje, nerijetko je uklanjala sa svoga puta nepoželjnike. Ivanovo Evanđelje želi nam poručiti kako je susret s Isusom zapravo uskrisavanje iz vlastitoga groba, nadilaženje smrti. Onaj tko pokuša živjeti Duhom Božjim postaje opasnost za postojeći sustav politike, objektom mržnje.

Međutim, sud i presuda Velikoga vijeća postaje obvezujući. Žele ukloniti Isusa s puta, zatvoriti tu epizodu s Nazarećaninom, staviti završnu točku na ‘i’. Ali Bog ima svoje planove, izvodi ih onkraj ovoga čisto ljudskoga, obvezujućega. Na svijet, čovječanstvo i povijest spušta se nešto posve novo u Isusovoj sudbini. Nova zbilja, novo čovječanstvo, novi čovjek, čovjek uskrsnuća, komu je Lazarovo uskrsnuće simbolika, a Isusovo stvarnost.

PRIJEDLOG ZA MOLITVU:

Izmoli molitvu: Oče naš…..

Don Drago Škarica

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes