Rudeš – Zagreb

Božansko milosrđe

Božansko milosrđe

Na Veliki petak mladi naše župe započinju sa molitvom devetnice Božanskom Milosrđu.
Pozivamo sve župljane, a posebno mlade da se pridruže na molitvi nakon obreda i večernjih
svetih misa.

Kratko objašnjenje o krunici Božanskom milosrđu i sestri Faustini Kowalski koja je imala
vizije Isusa koji pati. Krist je sestri Faustini namijenio poseban zadatak koji se očituje
u: podsjećanju svijeta na istinu koja je objavljena u Svetom Pismu i naviještanju Božjeg
milosrđa svima, a posebno nama grešnicima.

Onaj tko moli devetnicu može zadobiti oprost od vremenitih kazni, ali tako da napravi tri
stvari: moli devetnicu (od Velikog Petka do subote prije nedjelje Božanskog milosrđa),
ako ste teško sagriješili u međuvremenu potrebno je ispovjediti se i pričestiti se na nedjelju
Božanskog milosrđa. Sam blaženi papa Ivan Pavao II. je proglasio sestru Fustinu Svetom i
odredio kako će baš na bijelu nedjelju biti nedjelja Božanskog milosrđa. Te je i on sam na
bijelu nedjelju 01.svibnja 2011 godine proglašen blaženim.

Kristove riječi svetoj sestri Faustini koja je proglašena blaženom 18. travnja 1993., a svetom
30. travnja 2000.
»Obećajem da se duša koja bude štovala ovu sliku neće izgubiti. Već na ovome svijetu
obećavam joj pobjedu nad neprijateljima, posebno pak u smrtnom času. Ja, Gospodin, štitit ću
je kao svoju čast. Zrake na slici označuju krv i vodu koje potekoše iz dubine mojega milosrđa,
u času kad je moje umiruće srce na križu bilo kopljem probodeno.«

»Kćeri moja, govori cijelome svijetu o mojem neiscrpnome milosrđu. Ja želim da blagdan
božanskoga milosrđa bude utočište svih duša, poglavito svih grješnika. Toga dana izlit će se
punina mojega milosrđa. Ja ću izliti čitavo more milosti na duše koje se budu približile tomu
izvoru. Tko god se toga dana ispovijedi i pričesti, dobit će potpun oprost od grijeha i kazna za
grijehe. Neka se nitko ne boji pristupiti k meni, makar njegovi grijesi bili najopakiji. Želim da
se Blagdan mojega milosrđa svečano proslavi na prvu nedjelju nakon Uskrsa.«

»Duše koje šire štovanje mojega milosrđa štitit ću cijeloga života kao što majka štiti svoje
dijete, a na smrtnome času bit ću im spasitelj, a ne sudac. U tome zadnjem času duša nema
druge zaštite osim mojega milosrđa. Sretne li duše koja je već za života bila uronjena u moje
milosrđe jer je neće stići pravda!«

»Prije nego dođem kao pravedni sudac, otvorit ću širom vrata svojega milosrđa. Tko pak ne
želi proći kroz vrata milosrđa, morat će proći kroz vrata pravde.«

»Duše koje mole krunicu Božanskoga Milosrđa bit će u svojem životu uključene u moje
milosrđe, napose u smrtnome času.«

»Čovječanstvo neće naći mira tako dugo dok se s posvemašnjim pouzdanjem ne obrati na
moje milosrđe. Kaži bolesnome čovječanstvu da se mora uteći mojemu milosrdnomu srcu i ja
ću ga obdariti mirom.«

Spasiteljevo obećanje umirućima
»Ako se ova krunica bude molila kod nekoga umirućega, ublažit će se gnjev Božji, a
beskrajno Milosrđe zagrlit će dušu umirućega, primjenjujući na nju bolne patnje svojega
Božanskoga sina.«

Devetnica Božanskom milosrđu.

Prvi dan
Isus: »Danas mi prinesi sve ljude, naročito grješnike, i uroni ih u more mojega milosrđa. Time
mi smanjuješ gorčinu zbog izgubljenih duša.«
Drugi dan
Isus: »Danas mi prinesi duše svećenika i redovnika, uroni ih u moje beskrajno milosrđe.
One su mi dale snagu da izdržim svoju pregorku muku. Po njima će se izliti rijeke mojega
milosrđa na cijelo čovječanstvo.«
Treći dan
Isus: »Danas mi prinesi sve vjerne i pobožne duše, uroni ih u more mojega milosrđa. Ove su
me duše krijepile na mojem putu muke, one su mi bile kapljica utjehe u moru gorčine.«
Četvrti dan
Isus: »Danas mi prinesi pogane i one koji me još ne poznaju. U svojoj pregorkoj muci ja sam
na njih mislio, a njihov je budući žar tješio moje srce. Uroni ih u more mojega milosrđa.«
Peti dan
Isus: »Danas mi prinesi duše krivovjeraca i otpadnika, uroni ih u more mojega milosrđa. Za
moje pregorke muke one su rastrgale moje tijelo i moje srce – moju Crkvu. Ako se one vrate u
krilo Crkve, izliječit će moje rane i ja ću osjetiti utjehu u svojim bolima.«
Šesti dan
Isus: »Danas mi prinesi nježne i ponizne duše, kao i duše male djece, uroni ih u moje
milosrđe. One su najsličnije mojemu srcu, i davale su mi snagu u mojoj pregorkoj smrtnoj
muci. Bile su kao zemaljski anđeli koji bdiju na mojim oltarima. Na njih ću izliti slapove
milosti, jer su samo ponizne duše u koje stavim sve svoje povjerenje u stanju primiti moje
darove.«
Sedmi dan
Isus: »Danas mi prinesi one duše koje na poseban način štuju i časte moje milosrđe. Te duše
najviše sudjeluju u mojim patnjama i najviše su prodrle u moj duh. One su živa slika mojega
milosrdnoga srca. Ove će se duše u budućem životu pojaviti u posebnome sjaju i ni jedna od
njih neće doći u pakao. U njihovome smrtnome času bit ću uz njih.«
Osmi dan
Isus: »Danas mi prinesi duše iz čistilišta i uroni ih u bezdan mojega milosrđa da bi rijeke moje
krvi ublažile njihove muke! Ove su mi siromašne duše drage dok zadovoljavaju Božanskoj
pravednosti. Možete pomoći tim dušama da im ublažite patnje crpeći iz blaga Crkve oproste i
prinoseći žrtve zadovoljštine. O, kad biste vidjeli njihove patnje, ne biste im prestali prinositi
darove svojih molitava kako bi otplatile dug mojoj pravednosti.«
Deveti dan
Isus: »Danas mi prinesi mlake duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Ove mi duše
najbolnije ranjavaju srce. One su me najviše rastužile u Maslinskome vrtu i istrgnule iz
mojega srca vapaj: »Oče, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka na bude moja, nego Tvoja
volja!« Za njih je moje milosrđe jedini spas.«

Na prva tri zrnca:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,uskrsnuće tijela,život vječni. Amen.

Na velika zrnca:

Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijelog svijeta.

Na mala zrnca:

Po gorkoj Muci Isusovoj, smiluj se nama i cijelom svijetu.

Nakon 5 desetki doda se 3 puta:
Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.


O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, u vas se uzdam!

Zazivi Božanskom milosrđu

Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koji obuhvaćaš svijet – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koji nam daruješ besmrtan život – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna – uzdamo se u Te!

Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje – uzdamo se u
Te!
Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet – uzdamo se u
Te!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata – uzdamo se u
Te!
Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, u obraćenju griješnika – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, mire umirućih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa – uzdamo se u Te!

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.

Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskom.

Pomolimo se. O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj
milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim
iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi
i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom
Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova! Amen.

Isuse u tebe se uzdamo!

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes