how to help my son with homework | http://zupa-svana.com/creative-writing-and-academic-writing-similarities/ | human rights homework help Svetac tjedna | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Sveti Ivan I., papa , 18.V.

Ovaj papa, koji se od davnine štuje kao mučenik, bio je rodom iz Toskane, sin nekoga Konstansa. Na papinskom prijestolju naslijedio je...

Više

Bl. Ivan Merz, laik,10.V.

Blaženi Ivan Merz rođen je u Banja Luci 16.XII.1896. a umro u Zagrebu na glasu svetosti 10.V.1928. U rodnome gradu Ivan pohađa realnu...

Više

Sveti Florijan – 4 . V.

Florijan je rođen u Austriji oko 250. godine poslije Krista, u antičkom rimskom gradu Cetium (današnji St.Polten, Donja Austrija). Kao...

Više

Sveta Katarina Sienska, crkvena naučiteljica, 29.IV

Katarina Sienska uz Tereziju Avilsku prva žena, proglašena naučiteljicom Crkve, od mnogih je smatrana mističarkom i sveticom, kod koje...

Više

Sveti Damjan de Veuster, 15. IV

Prvi katolički vjerovjesnici u Oceaniji bijahu Francuzi. Bili su to misionari iz Družbe Presvetih Srdaca, koja je u Francuskoj nastojala...

Više

Sveti Ivan de La Salle, 7.IV.

Crkva se danas spominje velikog pedagoga među svecima. Ivan Krstitelj (Jean-Baptiste) de La Salle, “otac moderne pedagogije” i...

Više
Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes