http://zupa-svana.com/how-much-do-business-plan-writers-charge/ | http://zupa-svana.com/traduccion-de-i-do-my-homework-every-day/ | creative writing grants for unpublished writers | creative writing course atlanta ga Dva katolička Reda i Rusko Carstvo | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Dva katolička Reda i Rusko Carstvo

Dva katolička Reda i Rusko Carstvo

Papa Klement XIV. 21. srpnja 1773. donosi dekret “Dominus ac Redemptor Noster” o ukidanju reda Družbe Isusove.

Mnogobrojni su razlozi ovakvog poteza pape Klementa XIV. Najžešći i najotvoreniji protivnik  isusovaca  tada je bio španjolski kralj Karlo III , koji je prijetio čak i crkvenim raskolom. Francuski kralj Luj XV je također tražio od pape zabranu rada isusovcima, ali više diplomatskim putem. Portugalci su isusovce bili već istjerali iz Brazila i Portugala.

Najveći zaštitnici Družbe Isusove su bili Marija Terezija, pruski kralj Fridrik II i ruska carica Katarina II. Razlog je bio jednostavan. Družba je držala škole u tim zemljama. Kad je Marija Terezija popustila pod pritiscima svoga sina i nasljednika, već spomenutog Josipa II, papa izdaje bulu “Dominus ac Redemptor Noster” i na žalost počinju pravi progoni isusovaca 1773 godine čak i u Rimu.

Poljska se još neko vrijeme opirale ukidanju Reda, ali je popustila. U Prusiji , koja je bila većinski protestantska zemlja, kralj Fridrih II. je zabranio čitanje papine bule, dok je ruska carica Katarina II. isusovce stavila pod svoju zaštitu, gdje su  nesmetano nastavili djelovati, sve do njihove obnove 7. kolovoza 1814. godine, kada se za to teško doba za Crkvu, izuzetni papa Pio VII vratio u Rim iz zatočeništva.

Car Josip II. ukida pavline 1786. g. Tom odlukom ugašeni su svi pavlinski samostani u Habsburškoj Monarhiji, a tako i u Hrvatskoj. Djelovanje pavlina među Hrvatima teško je sažeti u nekoliko redaka. Tragovi ove slavne povijesti vidljivi su i danas u sačuvanim objektima, umjetničkim djelima, knjigama, arhivskoj građi. Više informacija o povijesti i djelovanju pavlina moguće je pronaći u zborniku radova i katalogu izložbe  : „Kultura pavlina u Hrvatskoj: Od 1244 do 1786. „

Dekretom cara Josipa II. nisu ukinuti samostani izvan Habsburške  Monarhije  te je zahvaljujući tome Red preživio u današnjoj Poljskoj , jer nakon treće podjele Poljske 1775 godine veliki dio poljskog teritorija pripada Ruskom Carstvu. Među njima i pavlinski samostan Czenstohowa iz kojega su se nakon gotovo dvije stotine godina, pavlini ponovno vratili u Hrvatsku, u svoj samostan Kamensko kod Karlovca.

Nakon sloma Napoleona , Bečkog kongresa i restauracije velikih monarhija, bilo je za očekivati da će Isusovci biti obnovljeni, ali za opstanak pavlina „zaslužna“ je treća podjela Poljske i pravoslavno Rusko Carstvo.

B.P.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes