Rudeš – Zagreb

Presveto Srce Isusovo (b)

Presveto Srce Isusovo (b)

ČITANJE IZ KNJIGE PROROKA HOŠEE (Hoš 11, 1.3-4.8c-9)
Ovo govori Gospodin: “Dok Izrael dijete bijaše, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga. Efrajima ja sam hodati učio, držeći ga za ruke njegove; al’ oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im ko onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; nad njega se saginjah i davah mu jesti. Srce mi je uznemireno, uzavrela sva mi utroba; neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čovjek, Svetac posred tebe – neću više gnjevan dolaziti!

Riječ Gospodnja.

PSALAM (Iz  12, 2-3. 4bcd. 5-6)

 

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,

uzdam se, ne bojim se više,

jer je Gospodin snaga moja i pjesma,

on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu

iz izvora spasenja.
—————————————
Hvalite Gospodina,

prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova,

razglašujte: uzvišeno je ime njegovo!
—————————————-
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,

neka je to znano po svoj zemlji!

Kličite i radujte se, stanovnici Siona,

jer je velik među vama Svetac Izraelov!
—————————————

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA EFEŽANIMA (Ef 3, 8-12. 14-19)
Braćo! Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada – po Crkvi – Vrhovništvima i vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja, zasnovana – po naumu o vjekovima – u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga je ime svakom očinstvu na nebu i zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim, te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima koja je Dužina, i Širina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

Riječ Gospodnja.

ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO IVANU (Iv 19, 31-37)
Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.

Onaj koji je vidio svjedoči, i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete, jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

Riječ Gospodnja.

********************************************************************************************************
BLAGDAN PRESVETOGA SRCA ISUSOVA

 

(Razmišljanje uz blagdan Srca Isusova/b/)
Svrha je današnje svetkovine da proslavimo divnu Božju ljubav u Kristovu Srcu koje utjelovljuje i izražava božansku dobrotu prema ljudima. Liturgija stoga najprije opisuje vječnu Ljubav koja od prvog dana stvaranja nije prestala pratiti čovjeka. U 1. čit. sâm Gospodin na usta proroka Hošee podsjeća Izraela na sve što je za njega učinio od početka njegove povijesti, kad je vodio njegove korake pustinjom, ljubeći ga i pazeći kao otac sina: “Efrajima ja sam hodati učio, držeći ga za ruke njegove …Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im ko onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; na njega se saginjah i davah mu jesti”. Ipak, tu ljubav – toliko nježnu i brižljivu – Izrael nije shvatio i napustio je svoga Boga. Izrazom punim osjećaja Gospodin se žali: “Srce mi je uznemireno, uzavrela sva mi utroba”. Ali Bog nije poput čovjeka koji dopušta da ga srdžba nadvlada, pa i kad upozorava na kaznu, “samilošću” ublažava svoj govor. Izrael neće biti razoren kako je zaslužio, nego samo kažnjen, da se obrati i vrati svom Gospodinu. Time je opisana božanska ljubav za sva vremena i za svakoga čovjeka: “Misli su srca njegova od koljena do koljena da im od smrti život spasi”.(Ulazna)

Božje Srce! U NZ taj izraz nije više samo prispodoba nego stvarnost jer je Srce Isusa, utjelovljene Riječi, pravo srce čovjeka i pravo srce Boga. Srce Isusovo je simbol ne samo ljudske ljubavi koju on kao pravi čovjek najsavršenije posjeduje, nego je simbol Božje ljubavi koju on kao pravi Bog posjeduje po svom osobnom sjedinjenju s drugom božanskom Osobom, s Riječju. U Kristu je sva vječna i beskrajna ljubav Oca, Sina i Duha Svetoga; on je sakrament koji tu ljubav objavljuje i dijeli ljudima. To je ono “bogatstvo Kristovo” o kojem govori 2. čit. Sveti Pavao je primio poslanje da ljubav Božju naviješta svijetu time što je otkrivao “otajstvo pred vjekovima skriveno u Bogu”, tj. vječni naum sveopćeg spasenja koje se ima ostvariti “u Kristu Isusu Gospodinu našemu”. Krist je posrednik između Boga i ljudi: on ljudima donosi Božju ljubav i prema toj istoj ljubavi spasava ih i privodi Bogu tako te “u njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup”. Apostol, koji je pred Damaskom mogao neposredno spoznati “nadspoznatljivu ljubav Kristovu”, ne nalazi odgovarajućih riječi da je iskaže, ali ipak želi da je svi upoznaju kako bi mogli “izrasti u svu puninu Božju”. Ta punina dolazi ljudima po otajstvu Kristove ljubavi.

Današnje Evanđelje nadopunja sliku Božje ljubavi prema stvorenjima pokazujući Kristovo probodeno Srce: “Jedan od vojnika kopljem mu probode rebra i odmah poteče krv i voda.” Neizmjerna je i silna ljubav Oca koji žrtvuje Sina da spasi ljude. Beskrajna je i prenježna ljubav Sina koji hoće zadovoljiti za uvredu grijehom nanesenu, pa prikazuje sama sebe Ocu kao otkupiteljski prinos koji je iskupio ljudsko spasenje. Iz Isusova Srca provrela je krv i voda i time je posvjedočeno da je u potpunosti izvršena njegova žrtva. To su u isto vrijeme najizrazitiji simboli sakramenata koji svoju moć crpe iz njegove krvi; po njima se čovječanstvo preporađa u Kristu i u njemu ima “s pouzdanjem pristup Ocu”. Ali kao što nekad Izrael nije shvatio ljubav Boga i bio mu nevjeran, tako ljudi i danas ne shvaćaju ljubav Kristovu, odbacuju ga i vrijeđaju. Štovanjem Srca Isusova dajemo zadovoljštinu Ocu kojega ljudi vrijeđaju u Sinu; dajemo zadovoljštinu Ocu kojega ljudi vrijeđaju u Sinu; dajemo zadovoljštinu Sinu kojega su ljudi raspeli i dalje ga vrijeđaju svojim grijesima.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes