Rudeš – Zagreb

PROMOCIJA LEKSIKONA

PROMOCIJA LEKSIKONA

U velikoj dvorani Gradske skupštine Grada Zagreba u srijedu 3. svibnja 2017. u 12. sati održana je prva promocija Leksikona odgojno-obrazovnih znanosti. Radi se o djelu koje se kao značajna novost pojavilo na našem tržištu, o čemu svjedoče i recenzije istaknutih stručnjaka. Djelo je to bez kojeg ne bi smjela biti nijedna ustanova koja se bavi odgojno-obrazovnom problematikom. Leksikon je djelo znanstveno-popularnog tipa, kršćansko-humanističke orijentacije, namijenjen ponajprije roditeljima i odgajateljima, studentima i profesorima društveno-humanističkih znanosti, političkim, kulturnim, sindikalnim i prosvjetnim djelatnicima. Osobito je pogodan za promišljanje problematike i traženje kvalitetnih rješenja u ovom vremenu raznih “reformi“ na školskom i obrazovnom području.
Prevoditelj i priređivač ovog kapitalnog djela je mr. sc. Ivan Marijanović, salezijanac, predsjednik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, koji je godinama marljivo radio na tome da ovo djelo bude objavljeno i na hrvatskom jeziku.
Kao predstavljači na promociji su pod vodstvom dr. Bože Skoke, govorili ugledni stručnjaci, akademici i profesori, ravnatelji škole i predavači. Njihova imena su vidljiva na programu promocije.
Većina predstavljača vrlo jasno je istaknula veliki doprinos ovog djela u odgojnom području a posebno je istaknuta važnost što se ovaj leksikon pojavio u pravom trenutku kad se još uvijek razgovara i traje proces izrade cjelovite kurikularne reforme koja na lukav način zaobilazi puno važnih stvari vezano uz odgoj i obrazovanje ne uvažavajući kršćanske i hrvatske vrijednosti. Daljnji tijek ove reforme od danas neće moći zaobići i ovaj leksikon.
To je i jedan od ciljeva zašto je ovaj leksikon i rađen da se salezijanci, čija je karizma odgoj i obrazovanje mladih, izravno i na visokoj razini uključe u ovu povijesnu priliku da daju svoj doprinos za dobro mladih u Hrvatskoj.
Pojava djela takvog tipa kulturni je događaj koji se, prema sudu recenzenata, na hrvatskom tržištu javlja svakih 25 godina, što se može lako dokumentirati iz povijesti hrvatske historiografije. Djelo je karakteristično po znanstvenoj ozbiljnosti, društvenoj aktualnosti i kršćansko-humanističkoj viziji u sagledavanju odgojno-obrazovne problematike i traženju adekvatnih rješenja.
Leksikon je prijevod talijanskog djela Dizionario di scienze dell’educatione što ga je priredio Fakultet odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog sveučilišta u Rimu, a njegovo drugo, popravljeno i prošireno izdanje, objavila izdavačka kuća toga sveučilišta, LAS – Roma. Djelo je plod bogatog iskustva, velikog znanja i dugogodišnjeg rada renomiranih autora, koji su u ovo djelo saželi vrijedne rezultate, objavljene u brojnim specijaliziranim studijama, knjigama, časopisima i drugim edicijama. Sada, u izdanju Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Leksikon je dostupan na hrvatskom jeziku.
184 autora iz raznih zemalja, ponajviše iz onih u kojima se odgojno-obrazovna problematika najviše proučava, u 986 jedinica i 605 natuknica (dakle 1591 odrednica), obradila su aktualne odgojno-obrazovne teme te ponudila vrsnu sintezu stvarnog stanja i sadašnjeg znanja o odgojno-obrazovnoj problematici.
Leksikon je namijenjen ponajprije studentima odgojno-obrazovnih (društveno-humanističkih) znanosti fakultetâ, sveučilištâ i viših škola, profesorima, odgajateljima, roditeljima i svima zainteresiranima za odgojne i školske probleme na različitim razinama i u različitom kontekstu: novinarima, političarima, sindikalcima.
Istraživači i znanstvenici na području odgoja i obrazovanja u ovom djelu mogu pronaći poticaje i putove za plodno istraživanje i znanstveno produbljivanje. Leksikon vodi računa o aktualnom stanju studija određenog predmeta ili subjekta. Poštuje razliku između onoga što je utvrđeno sa znanstvenoga gledišta i onoga što je problematično, otvoreno ili subjektivno mišljenje. Promiče znanstvenu ozbiljnost a ujedno izbjegava pretjerano specijalističku terminologiju. Stil je jasan i jednostavan, razumljiv širem krugu čitatelja, a ne samo stručnjacima dotičnog područja.
Za naše hrvatske prilike Leksikon može poslužiti kao panoramski pregled stvarne odgojno-obrazovne problematike, ali i putokaz u istraživanju i razvijanju najboljih dostignuća – svjetskih, europskih i hrvatskih. U tom smislu Leksikon može biti dobra podloga i vrijedno uporište našoj aktualnoj reformi obrazovanja i školstva, kako bi se postigla bolja jasnoća ciljeva i strategija te iskoristili zbiljski potencijali i mogućnosti osoba i ustanova, koje su nositelji svake reforme.
Autori i institucije koje iza njih stoje, jamstvo su da je ovo djelo dobrodošlo na hrvatsko tržište ideja te ulijeva nadu da će biti dobro prihvaćeno i plodonosno iskorišteno. Time će i uloženi trud biti nagrađen, na opće zadovoljstvo priređivača i korisnika.
Leksikon ima 1.384 stranice, na finom otisku, po vrlo pristupačnoj cijeni, jer smo željeli biti dostupni što većem krugu zainteresiranih. Dakako da uz svoje osobno obogaćenje Leksikon može biti vrijedan dar dragim osobama. Radujemo se što ćete u ovom djelu pronaći odgovore na mnoga pitanja o odgoju i obrazovanju.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes