Rudeš – Zagreb

Don Boscovi citati

Don Boscovi citati

Jeo je komadiće kruha koji su preostali i pomno skupljao mrvice. Kad bi vidio da dječaci bacaju komadiće kruha, pa i one savim male, opomenuo bi ih : „ Božja providnost misli na naše potrebe, vidite i sami da nije nikad zakazala. Kad bacate kruh vrijeđate Božju dobrotu. Treba se bojati da vas Bog ne bi kaznio tako da jednoga dana ostanete bez najpotrebijega.“
Tada bi im spomenuo Isusov primjer kako je, nakon što je čudesno nahranio mnoštvo, zapovjedio učenicima da pokupe preostale komade.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes