creative writing cat | http://zupa-svana.com/creative-writing-about-syria/ | http://zupa-svana.com/creative-writing-program-harvard/ | film review creative writing Don Boscovi citati | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Don Boscovi citati

Don Boscovi citati

Svojim salezijancima don Bosco je ostavio zapisano : Uz pomoć blagonaklone Božje providnosti mogli smo graditi crkve i ustanove, opskrbiti ih svime i u njih prihvatiti mlade.
„U svemu tome“, naglašavao je ,“ don Bosco je samo sredstvo.“
Don Bosco je obrađivao duše ali je u isto vrijeme klesao kamenje; bio je graditelj. Imao je svoje planove i njih je ostvarivao onom tajanstvenom vezom s Bogom koju poznaju samo sveci. „ Ništa nije moja zasluga, Bog je onaj koji sve to čini. Ja samo slijedim Božju providnost koja me vodi.“

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes