http://zupa-svana.com/essay-about-doing-good-to-avoid-being-in-hell/ | pa personal statement help | http://zupa-svana.com/gingerbread-man-creative-writing/ Sveta Marija Magdalena – obvezatni blagdan | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Sveta Marija Magdalena – obvezatni blagdan

Sveta Marija Magdalena – obvezatni blagdan

Prema izričitoj želji Svetoga Oca Franje, Zbor za bogoštovlje i sakramentalnu stegu objavio je novi dekret na svetkovinu Srca Isusova, s kojim se slavlje sv. Marije Magdalene, dosada obvezni spomendan, uzdiglo na razinu blagdana u Općem rimskom kalendaru. Datum proslave se ne mijenja – ostaje 22. srpnja –, kao što ostaju isti tekstovi za proslavu u časoslovu i misalu, osim dodatka novog predslovlja :

Præfatio: De Apostolorum Apostola

Vere dignum et iustum est,
æquum et salutáre,
nos te, Pater omnípotens,
cuius non minor est misericórdia quam potéstas,
in ómnibus prædicáre per Christum Dóminum nostrum.
Qui in hortu maniféstus appáruit Maríæ Magdalénæ,
quippe quae eum diléxerat vivéntem,
in cruce víderat moriéntem,
quæsíerat in sepúlcro iacéntem,
ac prima adoráverat a mórtuis resurgéntem,
et eam apostolátus offício coram apóstolis honorávit
ut bonum novæ vitæ núntium
ad mundi fines perveníret.
Unde et nos, Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis
tibi confitémur, in exsultatióne dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.

Kako je u popratnom pismu objasnio nadbiskup Arthur Roche, tajnik Zbora za bogoštovlje, odluka je odraz aktualnog crkvenog konteksta, koji traži dublje razmatranje dostojanstva žene, nove evangelizacije i veličine otajstva božanskoga milosrđa. U njemu također ističe da je sv. Marija Magdalena primjer „istinske i autentične navjestiteljice evanđelja“.

Neovisno o problemu tradicionalnog poistovjećivanja sv. Marije Magdalene sa ženom koja je u kući farizeja Šimuna Isusu pomazala noge te sa sestrom Lazara i Marte, sigurno je da je Marija Magdalena bila dio skupine Isusovih učenika, da ga je slijedila sve do križa te je na uskrsno jutro bila prva „svjedokinja božanskoga milosrđa“.

Ona je bila prva svjedokinja Gospodinova uskrsnuća. Nadbiskup Roche je istaknuo kontrast između dvije žene u vrtu zemaljskoga raja i u vrtu uskrsnuća. Prva je raširila smrt tamo gdje je bio život; druga je navijestila život polazeći od groba, mjesta smrti.

Sveta Marija je također bila prva „evanđelistkinja“, glasnica koja naviješta radosnu vijest Gospodinova uskrsnuća, apostolorum apostola, kako ju naziva sv. Toma Akvinski. Stoga je pravo da liturgijsko slavlje te žene ima isti stupanj kao i proslava apostola u Općem rimskom kalendaru – napomenuo je tajnik Zbora za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, nadbiskup Arthur Roche.

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes