Rudeš – Zagreb

Tijelovo (c) Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Tijelovo (c) Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

ČITANJE KNJIGE POSTANKA (Post 14, 18-20)

 

U ono vrijeme: Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!«

                                                                                                                               Riječ Gospodnja.

 

PSALAM: Ps 110, 1-4

 

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!

 ———-

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:

»Sjedi mi zdesna

dok ne položim dušmane tvoje

za podnožje tvojim nogama!

———–

Žezlo tvoje moći protegnut će

Gospodin sa Siona:

vladaj posred svojih neprijatelja!

———-

Spreman je tvoj narod u svetim odorama

za dan tvog junaštva:

kao rosa iz krila zorina

uza te su mladi ratnici.«

————-

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:

»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkizedekovu!«

ČITANJE PRVE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA KORINĆANIMA (1 Kor 11, 23-26)

 

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.

                                                 Riječ Gospodnja.

 

POSLJEDNICA: (po volji) 

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i Učitelja
pjesmama i popijevkom. 

Uzdiži ga iznad svega,
nećeš preveć hvalit njega
niti kojom pohvalom. 

Slava evo velika je:
 ivi kruh što život daje
častit nam je ovaj dan. 

Kruh što bi kod svetog stola
među dvanaest apostola
podijeljen i blagovan. 

Pojmo punom, jasnom riječi,
neka milo klikće, ječi
srdaca nam skladan glas.  

Blagdan slavni svetkujemo,

ustanovu spominjemo

Gozbe što je dade Spas.

 

Novog Kralja stol je ovo,

na njem evo Janje novo,

starom Vazmu dođe kraj.

 

Nesta slika toga trena,

ispred zbilje minu sjena,

tminu progna sunčev sjaj.

 

Što sam stvori ono veče,

Krist to isto tvorit reče

dovijeka na spomen svoj.

 

Poučeni kako treba

prinosimo dare neba

u žrtvi spasonosnoj.

 

Nauke nam svete glase:

kruh u tijelo pretvara se,

vino u krv Gospodnju.

 

Ne shvaćamo, ne gledamo,

al po jakoj vjeri znamo

što van reda biva tu.

 

U dva lika tu se daje

silne stvari kojima je

tek vanjština razlikom.

 

Tijelo hrana, krv je piće,

Kristovo je ipak biće

sve pod svakom prilikom.

 

 

Kad ga primaš, nije dio,

nije kriška, nego cio

ljudima se predaje.

 

Jeo jedan, jelo trista,

svaki prima svega Krista,

nit ga jelom nestaje.

 

Dobar, opak, blaguju ga,

kob je ipak svakom druga:

život ili smrtni mrak.

 

Smrt je zlima, dobrim žiće,

gledaj: isti kruh i piće,

plod toliko nejednak.

 

Kad je tajna razlomljena,

znaj da čest joj odijeljena

ko cjelina vrijedi njena

jer u svakoj sav je dar.

 

Nit se mijenja što pri tome

stas il’ stanje sakritome:

prilike se samo lome,

ne trga se sama stvar.

 

Anđeoske eto hrane,

putnici se njome hrane;

to je kruh za odabrane,

ne daje se svijetu zlom.

 

Davno mu je spominjanje

Izakovo žrtvovanje,

izraelskog Vazma janje,

mana, hrana pustinjom.

 

Dobar pastir, pravo jelo,

smiluj nam se, Janje bijelo,

daj nam hranu, svoje Tijelo,

brani, vodi stado cijelo

k strani žića blaženog.

 

Silni Bože što nam jesti

na zemaljskoj daješ cesti,

daj nam gore s tobom sjesti,

među svece ti nas smjesti

u nebu kod stola svog.

                                           Amen, aleluja.

 

 

          ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO LUKI (Lk 9, 11 b-17)

 
U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu:

»Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi

pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.

                               Riječ Gospodnja.

 

******************************************************************************

BLAGDAN PRESVETOGA TIJELA I KRVI ISUSOVE

 

(Razmišljanje uz blagdan Tijelovo/c/)


  Danas Liturgija prikazuje svetkovinu Tijela i Krvi Kristove u odnosu prema Kristovu svećeništvu iz kojega proizlazi Euharistija kao najuzvišeniji dar, kao Žrtva, prikazana Ocu, i kao Gozba ponuđena ljudima.

Prvo čitanje podsjeća na najstariji lik Krista Svećenika: na Melkizedeka, kralja šalemskog i svećenika „Boga Svevišnjega“ koji u znak zahvale Bogu za Abrahamovu pobjedu prinese kao žrtvu „kruh i vino“, simbol Euharistije. O tom tajanstvenom liku, o čijem porijeklu i smrti Biblija pobliže ne govori, sveti je Pavao zapisao: „On, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja – sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda“ (Heb 7, 3).

Melkizedek je proglašen „svećenikom dovijeka“ jer mu se ne zna početak ni svršetak. Još većim pravom taj naslov pristaje Kristu, jer njegovo svećeništvo nije ljudskog nego božanskog porijekla, i stoga je vječno u apsolutnom smislu. Na njega Crkva primjenjuje redak što se ponavlja uz današnji pripjevni psalam: „Dovijeka ti si svećenik po redu Melkizedekovu!“ Budući da nema više levitskog svećenstva, u Novom zavjetu preostaje samo vječno Kristovo svećeništvo koje se produžuje u vremenu preko katoličkog svećenstva.

Drugo čitanje prikazuje nam Krista Svećenika u činu ustanovljenja Euharistije, Žrtve Novog Saveza. Apostol je događaj opisao prema predaji i prema onome što je on sam „primio od Gospodina“. Poput Melkizedeka Isus prinosi „kruh i vino“, ali njegov blagoslov proizvodi veliko čudo: „Ovo je tijelo moje – za vas…Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi“. Nije to, dakle, više kruh nego pravo Tijelo Kristovo, nije više vino nego prava Krv. Isus u Euharistiji anticipira žrtvu koju će prinijeti na Kalvariji u svom izmučenom tijelu. Prinoseći unaprijed u Euharistiji svoju žrtvu, on je oporučno ostavlja svojima kao živi spomen na svoju Muku: „Ovo činite meni na spomen“. Stoga zaključuje sveti Pavao: „Kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete, dok on ne dođe“. Nije to puki spomen koji doziva u sjećanje minuli događaj, niti je to naviještanje pukih riječi, jer Euharistija u sadašnjem času – doduše u sakramentalnom obliku – uprisutnjuje žrtvu na Križu i gozbu Posljednje večere. Ta ista stvarnost ponuđena je vjernicima svih vremena, kako bi se svi mogli ujediniti s Kristovom Žrtvom i hraniti se njegovim Tijelom i Krvlju dok „očekuju njegov dolazak“.

Temu Euharistija – gozba osvjetljuje današnje Evanđelje u događaju umnažanja kruha i vina koje je prinio Melkizedek. Kristov je čin, naime, očevidan predznak euharistijske Večere. Isus „Uze pet kruhova…pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima“. Sve je to Isus ponovio u dvorani Posljednje večere kad je pretvorio kruh u svoje Tijelo. Još jedna osobitost privlači pažnju: kruhovi se umnažaju u Isusovim rukama, on ih daje učenicima, a učenici dijele narodu. Isto će tako uvijek sam Isus izvoditi euharistijsko čudo, makar se služio svojim svećenicima, koji su njegovi službenici i djelitelji njegova blaga. I na kraju Evanđelje ističe: „Jedoše i svi se nasitiše“. Euharistija je gozba pripravljena za sve ljude da utaže svoju glad za Bogom, za vječnim životom. Današnja je svetkovina poziv da probudimo svoju vjeru i ljubav prema Euharistiji, kako bi joj pristupali većom revnošću te znali tu spasonosnu glad probuditi i u svojoj ravnodušnoj braći.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes