Rudeš – Zagreb

Župna kateheza

Župna kateheza podrazumjeva odgoj u vjeri djece, mladeži i odraslih koji posebno uključuje poučavanje kršćanskog nauka na sistematski način.
Ona se posebno ističe u salezijanskim župama jer salezijanci , kao nositelji karizme za rad s djecom i mladima posebnu pozornost, na svoj specifičan način, poklanjaju upravo tim kategorijama.
Koristeći osnovne temelje salezijanske duhovnosti (radost, odanost Mariji – Pomoćnici kršćana, Crkvi i Krsitovu namjesniku te euharistiji), naši salezijanci nastoje odgojiti mlade za život u vjeri i svijetu.Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes