tents and chairs for hire business plan | http://zupa-svana.com/homework-parents-help/ | how do problem solving skills help | http://zupa-svana.com/creative-writing-groups-dubai/ 12. nedjelja kroz godinu (c) | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

12. nedjelja kroz godinu (c)

12. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE KNJIGE PROROKA ZAHARIJE (Zah 12, 10-11; 13,1)

 

Ovo govori Gospodin: »Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.«

                                                                                                                       Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 63, 2-6.8.9)

 

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

 

O Bože, ti si Bog moj:

gorljivo tebe tražim;

tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,

kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

———————————

U svetištu sam tebe motrio

gledajuć ti moć i slavu.

Ljubav je tvoja bolja od života,

moje će te usne slaviti.

———————————

Tako ću te slavit za života,

u tvoje ću ime ruke dizati.

Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,

hvalit ću te kliktavim ustima.

—————————–

Ti postade meni pomoć,

kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija,

desnica me tvoja drži.

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA GALAĆANIMA (Gal 3,26-29)

Braćo: Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

                                                                                                                                                   Riječ Gospodnja.

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO  LUKI (Lk 9, 18-24)

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«                                                                            

                Riječ Gospodnja.         

  

*********************************************************************************************************

UZMI DANOMICE KRIŽ SVOJ

 

(Razmišljanje uz 12. nedjelju kroz godinu – C)

 

U prvom čitanju prorok Zaharija opisuje mesijansko doba kao vrijeme kad će Bog izliti na Jeruzalem „duh milosni i molitveni“. Međutim, tu će radost pomutiti nasilna smrt jedne tajanstvene osobe – „Gledat će onoga koga su proboli“; čitav će se narod nad njim naricati. To proročanstvo o Mesiji opisuje njegove nevolje nešto drugačije no što Izaija opisuje patnje sluge Jahvina. Ivan je bio prisutan kod Isusove smrti, sjetio se Zaharijinih riječi pa ih je donio u svom Evanđelju da dokaže kako su se na Isusu ispunila Pisma: „Gledat će onoga koga su proboli“ (Iv 19, 37). Isus je prvi to isto dokazao kad je svojim učenicima htio točno prikazati svoju osobu i svoje poslanje, on je unaprijed naviještao patnje koje su ga očekivale.

Na kraju prve godine svoga javnog života Isus okuplja oko sebe učenike i nakon molitve – jer nitko ne može razumjeti Krista ako ga Otac ne prosvijetli! – podiže veo s tajne svoje osobe. Najprije ispituje: „Što govori svijet, tko sam ja?…A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Narod ga drži za proroka. Međutim, učenici su mu bliski, bili su svjedoci njegovih čudesa, odlikovani slušatelji njegova naučavanja  oni mora da su ipak shvatili nešto više“! Petar odgovara u ime njih sviju: „Krist – Pomazanik Božji“! Odgovor je ispravan; on je odjek Izaijina proročanstva o „Gospodnjem pomazaniku“ koji je poslan da navijesti „dobru vijest siromasima“. Ali to nije sve. Isus nadopunjuje taj Petrov odgovor i prvi put govori o svojoj Muci: „ Treba da Sin čovječji mnogo pretrpi, da bude odbačen od starješina“…da bude ubijen“. Isus se tako predstavlja kao Sluga Jahvin koji će biti prezren i odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama“ (Iz 53, 3).

Poput svojih sunarodnjaka učenici su pomišljali samo na Mesiju – Kralja; stoga mora da je za njih to navješćivanje Muke moralo biti teško i tvrdo, zbunilo ih je. Ali Isus ne uzmiče, ne povlači svojih riječi, nego ih dalje upućuje da će i oni morati proći putem trpljenja: „Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom“.

Isus će ići naprijed da dadne primjer i prvi će nositi križ: tko hoće biti njegov učenik mora ga slijediti i to ne samo jednom nego „danomice“, odričući se samoga sebe tj. svoje volje, svojih sklonosti, svojih želja – da se izjednači sa svojim Učiteljem koji trpi i koji je raspet.

„Doista, koji god ste u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste“ – kaže sveti Pavao u poslanici Galaćanima (2. čit.). Hoće reći: Zaodjenuste se njegovom Mukom, njegovom smrću. Budući da je kršten u smrti Kristovoj, kršćanin mora živjeti prema slici njegovoj. A Krist je prije svoje proslave bio „čovjek boli“. I kao što je Gospodinova Muka prešla u radost uskrsnuća, tako će i kršćanin koji bude nosio križ – dok za Isusa ne izgubi i vlastiti život – spasiti taj isti život kad ga nađe u njemu u vječnoj slavi.

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes