best app to help with homework | tok 2018 essay titles help | does homework help grades 13. nedjelja kroz godinu (c) | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

13. nedjelja kroz godinu (c)

13. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE PRVE KNJIGE O KRALJEVIMA (1 Kr 19, 16b.19-21 )

 

U one dane: Reče Gospodin Iliji: »Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.« Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje.

                                                    Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 16, 1-2a.5.7-11)

 

Ti si, Gospodine, baština moja!

 

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«

Gospodin mi je baština i čaša:

ti u ruci držiš moju sudbinu.

———————————

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje

te me i noću srce opominje.

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

———————————

Stog mi se raduje srce i kliče duša,

pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju

ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

—————————–

Pokazat ćeš mi stazu života,

puninu radosti lica svoga,

sebi zdesna blaženstvo vječno.

*********************************************************************************************************

 

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA GALAĆANIMA (Gal 5, 1.13-18)

 

Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.                                                                                                                                                    Riječ Gospodnja.

*********************************************************************************************************

 

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO  LUKI (Lk 9, 51-62)

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

     Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.« Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«

     I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«                                                                            

                Riječ Gospodnja.         

  

*********************************************************************************************************

GOSPODINE, ZA TOBOM ĆU KAMO GOD TI POŠAO

 

(Razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu – C)

 

Glavna nit koja se provlači kroz razmišljanja u vezi s današnjim čitanjima jesu zahtjevi služenja Bogu. Za vrijeme tajanstvenog objavljivanja Boga na brdu Horeb u Ilija dobiva od Boga nalog da posveti proroka Elizeja. Sišavši s gore susreće Elizeja kako ore: „Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt“ (1. čit.). To je bila simbolična kretnja koja je označavala proročki poziv. Odgovor je uslijedio odmah: Elizej ostavlja volove – „dvanaest jarmova“, kaže tekst, znači da je bio bogat. Potrčao je za Ilijom i moli ga samo jedno: „Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku, pa ću poći za tobom“. Ganutljivo je to njegovo držanje, posve ljudsko, a pokazuje nam da božanski poziv ne čini čovjeka neosjetljivim prema obitelji, ako i zahtijeva žrtvu, kad je to potrebno, da bi se pozvani mogao potpuno posvetiti Božjoj službi i bližnjemu. Bog ima pravo tražiti od čovjeka da ostavi sve – zanimanje, imanje, kuću, obitelj – da bi slijedio Božji poziv.

U evanđeoskom odlomku nalazimo sličan slučaj. Nakon preobraženja na Taboru Isus kreće zajedno s apostolima na dugo putovanje prema Jeruzalemu gdje će biti suđen i raspet. Putem susreće trojicu koji žele postati njegovi učenici; oni su predstavnici nebrojenih ljudi koji su stoljećima išli za Isusom. Isus njima navodi uvjete – ako ga hoće slijediti. „Za tobom ću, kamo god ti pošao“ – kaže prvi. Gospodin mu odgovara: „Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin čovječji nema ni gdje bi glavu naslonio“. Tko hoće Isusa slijediti ne smije očekivati zemaljsku sigurnost niti korist. Drugome sâm Isus upravlja poziv i to odlučno poput zapovijedi: „Pođi za mnom!“ Međutim ovome, kao i trećemu koji je tražio odgodu zbog obiteljskih razloga, Isus bez oklijevanja izjavljuje da nema odgađanja kad nas on zove. Ima slučajeva kad bi odgađanje ili povratak unazad sve pokvario: „Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje“.

Kad je jednom zgodom kardinal Roncalli govorio bogoslovima, kazao je: „Ostavimo svoju zemlju i svoju obitelj, ali ne prestanimo ljubiti svoju zemlju i svoju obitelj; uzdignimo tu ljubav do uzvišenijeg i šireg značenja…Jao nama, ako bismo već sada pomišljali na udobnu kuću…na napredovanje u životu do neke slave, časti, do svjetskog zadovoljstva(Venecija, 3. III. 1957.)

Jasno je da su takvi zahtjevi vezani uz posebna zvanja: svećeničko, redovničko i slično. Ali ne smijemo misliti da se to baš ništa ne odnosi na jednostavne vjernike: za sve – i obiteljskom životu, stručnom, društvenom – može koji put kucnuti čas za herojsku žrtvu, koja mnogo stoji, koja mnogo zahtijeva. Moramo imati hrabrosti razmišljati i o ovakvim snažnim stranicama Evanđelje, da bismo se mogli oduprijeti shvaćanjima osrednjeg kršćanstva, koje bi htjelo biti lagodno, lijeno, svedeno na mjeru koju mu daje naša želja za udobnošću i korišću.

U drugom nas čitanju sveti Pavao podsjeća da je Krist pozvao kršćanina na slobodu; nju, međutim, ne smijemo zamijeniti s našim hirovima ili vlastitom ugodnošću, što bi prije ili kasnije moglo dovesti do robovanja grijehu. Ta sloboda mora nam služiti da možemo vršiti djela ljubavi: „Ljubavlju služite jedni drugima“. Velikodušna ljubav prema braći, iskazana iz ljubavi prema Bogu, oslobađa više negoli išta od sebeljublja i nije rijetkost da traži žrtve slične onima što ih je Isus zahtijevao od onih koji su se na putu prema Jeruzalemu javili sa željom da postanu njegovi učenici.

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes