masters creative writing new zealand | columbia university phd creative writing | creative writing workshops in hyderabad 14. nedjelja kroz godinu (c) | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

14. nedjelja kroz godinu (c)

14. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE KNJIGE PROROKA IZAIJE (Iz 66, 10-14 c)

 

Veselite s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali da se nadojite i nasitite na dojkama utjehe njegove, da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove. Jer ovako govori Gospodin: „Evo mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu“. Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti ko mlada trava. Očitovat će se ruka Gospodnja na njegovim slugama.

                                                                                                                   Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 66, 2-3. 4-5.6-7a. 16 i 20)

 

Kliči Bogu sva zemljo!

 

Kliči Bogu, sva zemljo,

opjevaj slavu imena njegova,

podaj mu hvalu dostojnu.

Recite Bogu:

„Kako su potresna djela tvoja!“

———————————

Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,

neka pjeva tvom imenu!

Dođite i gledajte djela Božja:

čuda učini među sinovima ljudskim.

———————————

On pretvori more u zemlju suhu

te rijeku pregaziše.

Stog se njemu radujmo!

Dovijeka vlada jakošću svojom!.

—————————–

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,

pripovjedit ću što učini duši mojoj!

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,

naklonosti ne odvrati od mene!

*********************************************************************************************************

 

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA GALAĆANIMA (Gal 6, 14-18)

 

Braćo! Bože sačuvaj da bih se ja ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe! Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove. Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.                                                                                                                                                    

                        Riječ Gospodnja.

*********************************************************************************************************

 

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO  LUKI (Lk 10, 1-12. 17-20 ili: 10, 1-9)

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ‘Mir kući ovoj!“ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću“. „Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje’.

A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe!’ Ipak znajte ovo: ‘Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu“.

Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: „Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!“ A on im reče: „Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima“.                                                                           

                                                                                                     Riječ Gospodnja.         

*********************************************************************************************************

 

BOG DONOSI MIR

 

(Razmišljanje uz 14. nedjelju kroz godinu – C)

 

Tema o miru proizlazi iz današnjih čitanja gdje je mir predočen u svojim mnogostrukim aspektima.

Prvo čitanje govori o miru kao o skupnosti mnogih dobara – radost, sigurnost, blagostanje, smirenost, utjeha. Ta su dobra od Boga obećana Jeruzalemu, obnovljenom poslije babilonskog sužanjstva. „Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda…Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti“. Iz konteksta jasno proizlazi da se radi o jednom božanskom daru, značajnom za mesijansku eru. Isus će biti nosilac tog mira koji je u isto vrijeme milost, spasenje, vječna sreća ne samo za pojedince nego za čitav Božji narod; taj se sabire sa svih strana svijeta prema nebeskom Jeruzalemu, koji je kraljevstvo savršenog mira.

Ali i Crkva, novi zemaljski Jeruzalem, posjeduje već blago mira koje Isus pruža ljudima dobre volje; ona im poslanje da ga proširi u svijetu. Tu je zadaću Spasitelj povjerio sedamdesetdvojici učenika koje je poslao da propovijedaju o kraljevstvu Božjem: „Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove“. Taj izraz označava upravo poslanje blagosti, dobrote, mira – slično onome samog Isusa koji je „Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta“(Iv 1,29); on ne osuđuje grešnike, nego je samoga sebe žrtvovao, „uspostavivši mir krvlju križa njegova“ (Kol 1, 20).

„U koju god kuću uđete, najprije recite: Mir kući ovoj! Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš“. Ovdje se ne radi o običnom pozdravu nego o božanskom blagoslovu koji donosi dobro, spasenje. Ondje gdje „počine“ mir Isusa, koji je pomirio ljude s Bogom i međusobno – tamo dolazi spasenje. Čovjek koji ga prihvaća u miru je s Bogom i s braćom, živi u milosti i ljubavi, slobodan je od grijeha. Taj mir silazi na „prijatelje“ mira, tj. na one koje Bog poziva na spasenje, a oni odgovaraju Božjem pozivu, prihvaćaju njegove zahtjeve. Oni su sretni baštinici Kristova mira, mesijanskih dobara. Isus nas je opomenuo da ne očekujemo mir sličan onome što ga svijet daje, to je tek varavo obećanje sreće koja ne zna ni za kakvo zlo. „Neka se ne plaši srce vaše i neka se ne boji“ (Iv 14, 27), rekao nam je, jer je njegov mir tako dubok da se može održati i usred najljućih nevolja. Ako svijet taj mir ismijava i odbija – učenici će stvarno trpjeti radi tog odbijanja, ali neće izgubiti unutarnji mir niti će sustati u revnom naviještanju „Evanđelja mira“ (Ef 6,15). Ljudi ponizni, siromašni, malih zahtjeva, zadovoljni onim što im je potrebno za život – oni će u svijetu nastavljati Isusovo poslanje noseći „Veselu vijest mira“ svakome tko je hoće primiti.

U drugom čitanju pred nama se kao uzor pojavljuje lik svetog Pavla. U svom apostolatu on ne traži drugog oslonca, druge hvale – „osim križa Gospodina našega Isusa Krista“ po kojemu se smatra raspetim za sve ono što svijet može pružiti: materijalnu dobit, slavu, položaj. Svijet ne može ničim očarati njega, kojega je osvojio Krist, te on uživa u tome „što na svom tijelu nosi biljege Isusove“. Ima, dakle, pravo očekivati „da mu nitko ne dodijava“, da bude u miru svog Gospodina kojega zaziva za sebe i za sve one koji slijede njegov primjer: „Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo!“

„Gospodine, Bože svemogući, Isuse Kriste, kralju slave, ti si istinski mir, vječna Ljubav. Molimo, prosvijetli svjetlom svoga mira naše duše, očisti naše savjesti slatkom svojom ljubavlju. Daj da budemo ljudi mira, mirotvorci, da želimo tebe, kneza mira, ti nas trajno štiti i čuvaj od opasnosti svijeta. Daj da pod okriljem tvoje dobrohotnosti tražimo mir svim snagama svojeg srca. Tako ćemo moći biti primljeni u vječnu radost kad se ti vratiš da nagradiš one koji to zaslužuju“.

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes