types of written communication essay | colors creative writing | homework parents help 17. nedjelja kroz godinu (c) | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

17. nedjelja kroz godinu (c)

17. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE KNJIGE POSTANKA (Post 18, 20-32)

U one dane: Reče Gospodin: »Velika je vika na Sodomu i Gomoru! Grijeh je njihov pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli vika što je stigla do mene pa da znam.« Oni ljudi krenu odanle prema Sodomi. Abraham je još stajao pred Gospodinom pa se primače bliže i reče: »Hoćeš li iskorijeniti i nevina s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko bilo od tebe da takvo što učiniš: da ubijaš nevina i kriva pa da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo to od tebe! Zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo?« Nato reče Gospodin: »Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih, zbog njih ću oprostiti cijelomu mjestu.« Abraham će opet: »Ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu, ja, prah i pepeo! Da slučajno bude pet manje od pedeset? Bi li uništio sav grad zbog te petorice?« On odgovori: »Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet.« I dometnu Abraham: »Ako ih se možda nađe četrdeset?« Odgovori: »Neću to učiniti zbog četrdesetorice.« Abraham će opet: »Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda trideset?« Odgovori: »Neću to učiniti ako ih ondje nađem trideset.« I opet će Abraham: »Još se usuđujem govoriti Gospodinu. Ako ih se možda ondje nađe dvadeset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te dvadesetorice.« Nato će Abraham: »Neka se Gospodin ne ljuti ako progovorim još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te desetorice.«                                                                                                

                     Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 138, 1-3.6-8)

 

Kad sam te zazvao, uslišio si me, Gospodine!

 

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca

jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđelâ pjevam tebi,

bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

———————————

Zahvaljujem imenu tvojem

za tvoju dobrotu i vjernost.

Kad sam te zazvao, uslišio si me,

dušu si moju pokrijepio.

———————————

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna,

a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš,

pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana.

———————————-

Gospodine, tvoja me desnica spašava!

Gospodin će dovršiti što započe za me!

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:

djelo ruku svojih ne zapusti!

*********************************************************************************************************

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA KOLOŠANIMA (Kol 2, 12-14)

 

Braćo: S Kristom suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.    Riječ Gospodnja..                                                                                                                             

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO  LUKI (Lk 11, 1-13)

 

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite: Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!« I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.

  I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«                                                                           

                                                                                                                                            Riječ Gospodnja.         

*********************************************************************************************************

 

POSTOJANA MOLITVA OCU

 

(Razmišljanje uz 17. nedjelju kroz godinu – C)

 

Čovjekova molitva i milosrdna Božja dobrota – to su dvije teme koje se isprepliću u čitanjima ove nedjelje. Na prvom se mjestu ističe ganutljiva i smiona Abrahamova molitva kojom on zagovara stanovnike pokvarenih gradova (1 čit.), a to je divan izraz njegova pouzdanja u Boga i revnosti za spasenje bližnjega. Bog mu je otkrio svoj naum da će uništiti gradove Sodomu i Gomoru koji su dospjeli u krajnju pokvarenost. Patrijarh moli neka Bog odvrati svoju srdžbu radi pravednika koji žive među grješnicima. On, međutim, od početnog broja – od pedeset pravednika – postepeno silazi sve do broja deset: „Neka se Gospodin ne ljudi, ako progovorim još samo jednom. Ako ih je slučajno ondje samo deset?“ Ali niti milosrdna Božja dobrostivost, koja prihvaća sve niži i niži broj pravednika, niti žarka Abrahamova molitva nije mogla postići da ti gradovi budu pošteđeni – radi sveopće pokvarenosti. Bila je spašena samo Lotova obitelj da se time očituje Božje milosrđe i moć Abrahamova zagovora. Ovaj je događaj zauvijek ostao primjer strahovitih posljedica kad ljudi tvrdokorno ustraju u zlu. Pokazuje nam i naknadnu silu dobra, jer bi i deset pravednika bilo dovoljno – da su se pronašli! – da grad bude pošteđen od uništenja.

Eli evo, u Novom se zavjetu otvorila nova i čudesna stranica Božjeg milosrđa: jedan jedini Pravednik – „Sluga Jahvin“, kojega su već proroci navijestili, bio je dovoljan da spasi ne samo dva grada, ne samo jedan narod, nego čitavo čovječanstvo. S obzirom na Kristovu Muku Bog je oprostio sve grijehe ljudi, „izbrisa zadušnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se  – nju on ukloni pribivši je na križ(2. čit.). Slikoviti Pavlov govor hoće nam kazati, kako je Kristovom smrću bio uništen golem dug grijeha čitavog ljudskog roda. Ipak, i njegovo strašno ispaštanje neće koristiti onima koji ne budu sami na tome surađivali svojim odricanjem.

Evanđelje se današnjeg dana posvećuje pitanju molitve. Na njihovu molbu Isus uči učenike moliti: „Kad molite govorite: Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!“ Abraham, prijatelj Božji, oslovljavao je Boga „Moj Gospodine“. Kršćanin, poučen od Isusa, naziva Boga svojim „Ocem“, a to ime njegovoj molitvi daje posve drugi ton, sinovski ton, i radi toga on može slobodno izliti svoje srce u Srce Božje otkrivajući mu svoje potrebe na najjednostavniji način, kako je to očito i u Očenašu. Osim toga, u paraboli o upornom i dosadnom prijatelju, o čemu je Isus zatim govorio – Isus i nas uči da molimo ustrajno i uporno, kako je to činio i Abraham, bez straha da ćemo biti dosadni, neugodni: „Ištite, tražite, kucajte!“ Kod Boga ne postoje nezgodni časovi, njemu nikad nije dosadna niti mu smeta ponizna i pouzdana molitva njegove djece. Dapače, ona mu je draga. „Tko god ište“, prima; i tko traži, nalazi; i onome tko kuca, otvorit će se!“

Makar da čovjek uvijek ne dobije ono što želi, ipak je sigurno da njegova molitva nije nikad uzaludna. Nebeski Otac uvijek na njegovu molitvu odgovara svojom ljubavlju i svojim darovima, možda samo na skriven način ili drugačije nego je to čovjek očekivao. Nije važno dobiti ovo ili ono, nego to, da nam nikad ne uzmanjka milost da budemo Bogu vjerni u svakom danu svog života. Ta je milost osigurana onome koji moli bez umora: „Ako dakle, vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu“. U daru Duha Svetoga uključena su sva nadnaravna dobra koja Bog želi dati svojoj djeci.

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes