essay website for students | http://zupa-svana.com/startup-resume-writing-service/ | online doctorate creative writing | creative writing about drugs | http://zupa-svana.com/creative-writing-black-history-month/ 18. nedjelja kroz godinu (c) | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

18. nedjelja kroz godinu (c)

18. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE KNJIGE PROPOVJEDNIKOVE (Prop 1,2;2,21-23)

 

Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost! Jer čovjek se trudi mudro i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga uopće nije trudio. I to je ispraznost  i velika nevolja. Jer što on dobiva za sav svoj napor i trud koji je pod suncem podnio? Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni, poslovi mu puni brige; čak ni noću ne miruje srce njegovo. I to je ispraznost.                                                                                                

                     Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 90, 3-6.12-14.17)

 

Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

 

Smrtnike u prah vraćaš

i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«

Jer je tisuću godina u očima tvojim

ko jučerašnji dan koji je minuo

i kao straža noćna.

———————————

Razgoniš ih ko jutarnji san,

kao trava su što se zeleni:

jutrom cvate i sva se zeleni,

a uvečer već se suši i vene.

———————————

Nauči nas dane naše brojiti

da steknemo mudro srce.

Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?

———————————-

Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim

da kličemo i da se veselimo u sve dane!

__________________

Dobrota Gospodina, Boga našega,

nek bude nad nama!

Daj da nam uspije djelo naših ruku,

djelo ruku naših nek uspije!

*********************************************************************************************************

 

ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA KOLOŠANIMA (Kol 3, 1-5.9-11)

 

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo! Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

    Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve i u svima – Krist.    

              Riječ Gospodnja.                                                                                                                            

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO LUKI (Lk 12, 13-21)

 

U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.«

   Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«                                                                          

                                                                                                                                            Riječ Gospodnja.         

*********************************************************************************************************

 

BOGATSTVO U BOGU

 

(Razmišljanje uz 18. nedjelju kroz godinu – C)

 

Čitanja današnje nedjelje bave se vrednovanjem zemaljskih stvarnosti, a to su: život, rad, bogatstvo, itd. kao i držanjem kršćanina s obzirom na njih.

Prvo čitanje ističe ispraznost, tj. nepostojanost zemaljskih stvari koje prolaze brzinom vjetra: „Ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost“. Život je ljudski kratak, osuđen na svršetak. Rad i mudrost mogu čovjeku pribaviti najviše dobru baštinu, imovinu, ali će jednog dana biti prisiljen sve to napustiti. Čemu da se onda toliko drugi? „Jer što ima čovjek od sve brige srca svoga i truda kojim se trudio pod suncem?“ Što će mu donijeti svi njegovi dani ispunjeni bolima, naporima i brigama, čemu tolike besane noći? Taj kratki odlomak Svetog pisma ne daje odgovora, nego se ograničuje na opažanja da je ljudski život sam po sebi, odijeljen od Boga i od jednog višeg cilja – pun razočaranja. Već se u Starom zavjetu, a osobito u Knjizi Mudrosti, koja govori o čovjekovoj besmrtnosti, nalazi rješenje tog tjeskobnog pitanja. Ali jedino Novi zavjet daje konačan odgovor: sve zemaljske stvarnosti imaju svoju vrijednost s obzirom na Boga i onda kad se upotrebljavaju prema redu koji je on ustanovio.

Na to smjera drugo čitanje s poznatim Pavlovim izrazom: „Ako ste suuskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim!“ Kršćanin, koji je po krštenju preporođen na novi život u Kristu, zna da njegova sudbina nije zatvorena u zemaljska obzorja. Premda je dužan vršiti obveze svog sadašnjeg života, ipak njegovo srce mora biti okrenuto prema posljednjem cilju, a to je vječni život u vječnom zajedništvu s Bogom. On stoga od zemaljskog života ne očekuje one sreće koju ovdje ne može postići i koju ga udaljuje od Boga, i da živi „s Kristom u Bogu.

Međutim, izravan odgovor na prvo čitanje nalazimo u Evanđelju današnjeg dana. Na početku je odlučno Isusovo odbijanje da bude sudac u diobi baštine. On je došao dati „vječni život“, a ne da se bavi prolaznim dobrima koja ne mogu dati nikakve stalnosti čovjekovu životu. „Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje“. Isus odmah nakon toga nadodaje parabolu o nerazboritom bogatašu, a taj primjer pokazuje kako je velika mudrost Isusove opomene. Neki je čovjek sabrao tako obilnu ljetinu da je nije imao kamo spremiti. Ali dok je smišljao kako će izgraditi nove žitnice i uživati ono što je stekao – Bog ga pozvao da položi račun i zapitao ga: „Što si pripravio, čije će biti?“ Ludost i grijeh tog čovjeka jest u tome što je sabirao bogatstva s jedinom nakanom da u njima uživa: „Dušo,…počivaj, jedi, pij, uživaj!“ – a sve to bez ikakve pomisli na potrebe bližnjega i bez ikakva spomena na dužnosti prema Bogu. Bog je posve odsutan u njegovim planovima – kao da mu život ne ovisi o Bogu nego o dobrima koja je sabrao: „Imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge!“ Ali one iste noći njegov je život prekinut, i on se našao praznih ruku pred Bogom, bez dobrih djela koja imaju vrijednost za vječnost. I parabola zaključuje: „Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu!“

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes