creative writing slave | http://zupa-svana.com/discovery-stories-creative-writing/ | http://zupa-svana.com/josh-goodkin-homework-helpers/ | help me with an essay Župni zbor | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Župni zbor

Župni zbor počeo je s radom oko 1996. godine pod vodstvom časnih sestara milosrdnica koje su u to doba djelovale u župi ( sestre Celina, Branka, Antonija , Mirjana i Ivana ). Danas zbor ima 26 članova , a od 2003. godine vodi ga Snježana Kovač, profesorica glazbene kulture . Zbor animira nedjeljnu misu u 10.30 kao i druga blagdanska i svečana liturgijska slavlja. U svibnju 2008. Zbor je sudjelovao na Smotri salezijanskih zborova.

 

CRKVENI PJEVAČKI ZBOR U ZADRU

 

U subotu31. 05.2014. god. mješoviti rudeški crkvenipjevački zbor s tridesetak svojih članova krenuo je oko šest ujutro iz Rudeša da bi se pridružio Knežijancima i nastavio put prema Zadru.Došavši u Zadar, bio je lijepo primljen od domaćeg župnika don Tunje Blaževića, don Marijana Lovrića i don Mate Tomasa koji su ih počastili s prikladnim domjenkom i čašicom okrepe za tijelo.

Nakon kratkog predaha slijedila je zajednička sveta misa u 10 i 30. koju je predvodio tajnik salezijanske provincije don Stjepan Bolkovac, a nakon tog duhovnog dijela nastupili su crkveni zborovi salezijanskih župa iz Rijeke župe Marije Pomoćnice, Sv. Josipa(zbor mladih), Jaruna, Podsuseda, Mokošice-Dubrovnika, Knežije, Rudeša, te domaćina Zadrana, pokazavšitom prilikom umijeće svoga pjevanja. Na kraju nastupa nekog od nabrojenih zborova, dotični orguljaš je u njegovo ime primio priznanje domaćina za svoj nastup i uspomenu za taj svečani dan okupljanja u srednjoj Dalmaciji.

Cilj toga susreta bio je također davanje slave Bogu, međusobno druženje, upoznavanje, kao i davanje motivacije za daljnje napredovanje u usavršavanju pjevanja.

Nakon nastupa u crkvi slijedio je ručak, da bi tada dovoljno vremena bilo za razgledavanje pojedinih dijelova grada Zadra, posebice vanjskog prostora sv. Stošije, Sv. Donata, svirajućih orgulja na obali i drugog. Povratak prema Zagrebu je bio u veselom štimungu i u srcu s lijepim uspomenama koje se neće brzo zaboraviti sa željom da se ta tradicija nastavi.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes