the essay athenian empire was written by | http://zupa-svana.com/best-online-masters-in-creative-writing/ | http://zupa-svana.com/creative-writing-ghost-story/ | do my thesis for me | http://zupa-svana.com/essay-on-paid-work-you-enjoyed/ Čitanja kroz godinu | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Čitanja kroz godinu

Tijelovo (c) Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Objavio je dana svi. 24, 2016 u Čitanja | 0 komentara

Tijelovo (c) Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove

ČITANJE KNJIGE POSTANKA (Post 14, 18-20)   U ono vrijeme: Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!« ...

Više

9. nedjelja kroz godinu (c)

Objavio je dana svi. 24, 2016 u Čitanja | 0 komentara

9. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE PRVE KNJIGE O KRALJEVIMA (1 Kr 8, 41-43)   U one dane: Pomoli se Salomon u Hramu ovako: „I tuđinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi imena tvoga jer je čuo za veliko ime tvoje, za tvoju jaku ruku i za tvoju mišicu ispruženu – ako dođe i pomoli se u ovom Hramu, usliši ga s neba gdje prebivaš, usliši sve što te zaište tuđinac, da bi upoznali svi narodi zemaljski ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da bi znali da je ime tvoje zazvano nad ovaj Dom koji sam...

Više

Svetkovina Presvetog Trojstva

Objavio je dana svi. 17, 2016 u Čitanja | 0 komentara

Svetkovina Presvetog Trojstva

ČITANJE KNIGE MUDRIH IZREKA (Izr 8, 22-31) Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda.  Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao...

Više

Blagdan Duhova

Objavio je dana svi. 10, 2016 u Čitanja | 0 komentara

Blagdan Duhova

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 2,1-11)      Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.      A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i...

Više

7. vazmena nedjelja (c)

Objavio je dana svi. 3, 2016 u Čitanja | 0 komentara

7. vazmena nedjelja (c)

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 7,55-60) U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa:...

Više

5. vazmena nedjelja (c)

Objavio je dana tra. 19, 2016 u Čitanja | 0 komentara

5. vazmena nedjelja (c)

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 14. 21b-27) U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u  Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo...

Više

4. vazmena nedjelja (c)

Objavio je dana tra. 12, 2016 u Čitanja | 0 komentara

4. vazmena nedjelja (c)

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 13, 14.43-52) U one dane: Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotnji ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj.      Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti...

Više

3. vazmena nedjelja (c)

Objavio je dana tra. 5, 2016 u Čitanja | 0 komentara

3. vazmena nedjelja (c)

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 5, 27b-32.40b-41) U one dane: Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.« Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega...

Više

2. vazmena nedjelja (c)

Objavio je dana ožu. 30, 2016 u Čitanja | 0 komentara

2. vazmena nedjelja (c)

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 5, 12-16) Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi...

Više

Cvjetnica (c)

Objavio je dana ožu. 15, 2016 u Čitanja | 0 komentara

Cvjetnica (c)

ČITANJE KNJIGE PROROKA IZAIJE (Iz 50,4-7)   Gospodin mi dade jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se posramiti ne ću. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se ne ću postidjeti.                 Riječ Gospodnja.   PSALAM: 22(21),...

Više
Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes