civil service writing guide | best creative writing mfa in canada | http://zupa-svana.com/la-salle-creative-writing/ Monotelitizam | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Monotelitizam

Monotelitizam

Monotelitizam (na grčkom jeziku: “jedna volja”) je kristološko učenje. Ovo učenje je uzelo maha u VII. stoljeću na Istoku, a rezultat je, između ostalog, nastojanje bizantskih careva da uspostave vjersko jedinstvo, ali i učvrste svoj utjecaj na Crkvu.

Naime , još na Kalcedonskom saboru 451. godine, proglašen je nauk (dogma) o dvije Kristove naravi: Božanskoj i ljudskoj, dok je monotelitizam (samo Božanska Kristova narav) osuđen. Nakon ovog Sabora, monoteliti su se odvojili.

U VII. stoljeću našli su saveznika u caru Konstantu II.

Carigradski biskup Sergej htio je naći kompromisno rješenje. (Smatrao je da je moguće reći da u Kristu postoje dvije naravi, ali samo jedna volja). Ovome se žestoko suprotstavio sv.
Maksim , veliki teolog i ispovjednik, a pridružio mu se i papa Teodor I.i njegov nasljednik Martin I. Papa Teodor I. umrijet će prije , a druga dvojica će umrijeti, kao i mnogi njihovi sljedbenici, mučeničkom smrću.

Na poziv cara Konstanta IV., u Carigradu će 680./681. godine konačno doći do Sabora na kojemu će sudjelovati i papa Agaton i gdje će konačno biti osuđeno monotelitističko učenje, a svi koji su trpjeli zbog toga, bit će rehabilitirani.

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes