custom writing on wood | http://zupa-svana.com/101-creative-writing-exercises/ | creative writing short story about war Župna obiteljska zajednica | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Župna obiteljska zajednica

Župna obiteljska zajednica

U našoj župnoj zajednici već dugo se osjeća potreba i želja za osnivanjem župne obiteljske zajednice. Pastoralni rad u župi redovito je prepoznatljiv po različitim interesnim skupinama ili aktivnostima koje imaju isti cilj: omogućiti župnoj zajednici i svakom članu zajednice da se uključi u život župne zajednice, daje svoj doprinos i na taj način obogaćuje i hrani svoj duhovni život.
Uz pastoralne aktivnosti za djecu, mlade, bolesne, starije, siromašnije, animatore,
zborove, i druge, u našoj župnoj zajednici želimo osnovati i župnu obiteljsku zajednicu,
ili kako se već uobičajeno naziva obiteljska zajednica. U našoj župi ima puno mladih
obitelji i u prigodnim susretima i razgovoru s njima, vidljiva je želja i potreba za
međusobnim druženjem samih obitelji. Kao što današnja obitelj vapi za mirom,
vremenom, odmorom i kvalitetnim druženjem članova obitelji, isto tako svaka obitelj u
suočavanju s brojnim izazovima osjeća potrebu podrške, razumijevanja, pomoći te čuti
iskustvo drugih obitelji koje žive slična iskustva i traganja za istim odgovorima.
Što je obiteljska zajednica (OZ)?
Ukratko bi se moglo reći da je OZ “Crkva u malom”. OZ je dio župne zajednice,
pastoralno je usmjerena i organizirana u župi u svrhu duhovne, crkvene vjerske i stručne
cjeloživotne formacije bračnih parova i obitelji te njihova međusobnog povezivanja na
župnoj i biskupijskoj razini, s namjerom promicanja obiteljskih vrjednota sukladno
nauku Katoličke Crkve.
Svrha i djelovanje OZ-a: – Duhovnost, vjerska i stručna formacija, međusobno
povezivanje, promicanje obiteljskih vrijednosti, najbolje se ostvaruje u zajedništvu više
obitelji. Život i rad OZ temelji se na četiri stupa: duhovnost, formacija, umrežavanje
(druženje) i služenje (aktivnosti).
a. Duhovnost – postići svetost unutar ŽOZ: želi postići osobnu svetost i svetost
obitelji u župi. Želi se posvećenje, spasenje duša, rast u vjeri, evangelizacija svih ljudi.
ŽOZ mora očitovati katoličku vjeru i vjeru u obitelj, te mora biti zajednice molitve.
b. Formacija – upoznati obitelj. Težimo upoznati nauk crkvenoga učiteljstva o
obitelji, poticati cjeloživotno učenje i produbljivanje obiteljske tematike i problematike
te koordinirati svoje djelovanje sa stručnjacima (različitih struka), obogaćujući se
iskustvima drugih bračnih parova.
c. Umrežavanje – stvarati zajedništvo. Jedan od ciljeva je i izgradnja
međusobne solidarnosti, pomoć i podrška, i u teškim i u lijepim trenutcima života. ŽOZ
tako postaje mjestom razmjene iskustava te mjestom okrjepe i suživota obitelji s
drugim obiteljima koje dijele iste ili slične vrjednote. Osobito je važno promicanje
obiteljskih vrjednota i poticanje zajedništva, posebno roditelja i djece.

d. Služenje – kroz aktivnosti svjedočiti vjeru. ŽOZ potiče na služenje zajednici
– u župi, Crkvi, civilnom društvu. To je mjesto pripreme za društveno zalaganje, za
svjedočenje vjere i »buđenje« neaktivnih i posrnulih vjernika. Uloga je ŽOZ da budu
»kvasac«, da udružuje u »jato« kako bi se zajednički djelovalo u promicanju obiteljskih
vrjednota. ŽOZ, djelovanjem vjernika laika aktivnih u župnom (obiteljskom)
pastoralu, treba biti primjer drugima.
Poslanje OZ-a: – Poslanje OZ-a određuje ono što nam je činiti kao vjernicima, a
posebno kao zajednicama obitelji koje djeluju u našim župama. Radosno živjeti
zajedništvo u Crkvi i društvu, svjedočiti kršćanski brak i obitelj te pružati uzajamnu
potporu u suočavanju s izazovima suvremenoga načina života.
Osnivanje ŽOZ u našoj župi
Ovdje ću predstaviti predviđene faze osnivanja OZ u našoj župi.
Kroz neko vrijeme u župnim obavijestima, na našoj web-stranici i facebook-
stranici najavljivali smo osnivanje OZ u našoj župi, a nakon toga pozvali smo
predstavnike Ureda za pastoral obitelji i bračni par da nam progovore o važnosti i cilju
osnivanja OZ i njihova iskustva u radu s OZ-ama. U ovom trenutku vam na ovom
informativnom listu donosimo sve potrebne informacije o osnivanju obiteljske zajednice
u našoj župi. Pozivam obitelji, posebno mlade bračne parove, mlade obitelji da, nakon
što pročitaju ove informacije, međusobno razgovaraju i, ako se odluče pridružiti
obiteljskoj zajednici, dođu u župni ured i ispune svoju pristupnicu.
Nakon uvodnog predavanja i predstavljanja osnivanja OZ, kroz neko vrijeme bit
će mogućnost prijavljivanja obitelji. Početkom prosinca za sve koji se prijave za OZ bit
će uvodno predavanje i dogovor o datumu formiranja ŽOZ-a. U međuvremenu 3-4
bračna para bit će pozvana da načine nacrt plana rada za prvih šest mjeseci. Na prvom
susretu svih zainteresiranih obitelji između članova OZ, formirat ćemo Odbor ŽOZ-a i
tada će biti predstavljen plan rada za prvih šest mjeseci.
Pretpostavljam vaše pitanje koje se odnosi na dob obitelji, tj. koje obitelji se mogu
učlaniti u OZ-u? ŽOZ je otvoren za sve obitelji, bez obzira na dob. Naša želja i poziv je
s posebnim naglaskom na mlađe obitelji kojima OZ može više značiti i u kojoj oni mogu
svoje slične probleme i iskustva dijeliti i međusobno se obogaćivati.
Kako se prijaviti? Na dva načina. Nakon što obitelj međusobno razgovara o ovom
projektu i odluči uključiti se, preko župnog e-maila ( zupasvetaana@gmail.com ) najavi
svoj dolazak u župni ured na kratki razgovor i dogovor sa župnikom. Nakon toga obitelj
ispunjava svoju upisnicu s potrebnim podatcima. Drugi način: na našoj župnoj internet-
stranici postavljen je link. Dovoljno je kliknuti na postavljeni link, ispuniti potrebne
podatke i poslati. (link: bit.ly/obiteljska-sv-ana )
Kako je već navedeno, početkom prosinca imat ćemo prvi susret ŽOZ-a na kojem
ćemo predstaviti način i plan rada za prvih 6 mjeseci i započeti ovo lijepo iskustvo.
Radujem se našoj Župnoj obiteljskoj zajednici za koju vjerujem da će mnogima
biti pravo mjesto iskustva zajedništva i dati puno dobroga za duhovni i obiteljski život
naše župne zajednice.

Don Drago Škarica,
župnik

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes